logo
Khóa học lập trình game server - smartfox - game đa người chơi Học lập trinh game online 3dvietpro Sửa chữa và thiết kế website .net
Welcome Guest! To enable all features please Đăng nhập or Đăng ký.

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem
Xem bài viết cuối Go to first unread
JungJinHyuk  
#1 Đã gửi : 14/09/2014 lúc 03:20:19(UTC)
JungJinHyuk

Danh hiệu: Administration

Nhóm:
Gia nhập: 20-08-2014(UTC)
Bài viết: 60

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
mình trích dẫn Đây là bài viết của bạn minh3d bên unityviet.
==============================================================
Chào các bạn, mục đích lập trình game – lập trình game mobile nói riêng của mỗi người chúng ta, ngoài đam mê chắc hẳn cũng để nuôi sống và tăng thu nhập cho bản thân. Mình đã tìm hiểu và thấy rất nhiều bạn quan tâm tới việc kiếm tiền từ làm game mobile. Một trong những cách tăng thu nhập của bạn từ game, là gắn quảng cáo cho bên thứ 3 trên game của mình.

Admob là gì? Admob là một hệ thống quảng cáo trên mobile – một sản phẩm của Google, nó cho phép các developer tích hợp quảng cáo của các advertiser. Từ đó chúng ta có thể tăng thu nhập khi mỗi user click và cài đặt các quảng cáo đó.

Có rất nhiều cách để tích hợp admob vào game trong Unity, như dùng SDK Admob cho Unity hoặc sử dụng các Asset của Unity có sẵn. Ở bài này, mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng plugin Ultimate Mobile để gắn Admob vào game, 1 lúc cho 3 nền tảng iOS, Android, WP8. Chúng ta không cần phải tìm những bài viết riêng lẻ kiểu như: gắn Admob cho Android trong Unity, gắn Admob cho iOS trong Unity, ….

Ultimate Mobile (viết tắt UM) là plugin như thế nào? Dùng để làm gì? Download ở đâu? Download

Sau khi download package này về, chúng ta sẽ được file Utilmate Mobile 1.1.unitypackage, click double vào file để import vào project Unity hiện tại của chúng ta.
UserPostedImage
Sau đó, các bạn click nút import, đợi một chút để Unity xử lý package. Tiếp theo, UM là một package chứ nhiều package con với những chức năng khác nhau. Ở bài viết này mình chỉ hướng dẫn các bạn tích hợp quảng cáo admob thôi.

Tiếp theo, các bạn phải đăng ký một tài khoản admob tại http://www.google.com.vn/ads/admob/. Sau khi đăng ký tài khoản thành công, các bạn đăng nhập vào, bạn vào Monetize -> Monetize new app để tạo banner quảng cáo. Ở đây, tuỳ hệ điều hành mà game của bạn support để tạo 1 app khác nhau. Trong mỗi app có thể tạo nhiều banner, thường thì mình tạo 2 banner cho 1 app, banner nhỏ và banner full màn hình.
UserPostedImage
UserPostedImage
UserPostedImage
UserPostedImage
Sau khi tạo banner xong, mỗi banner có 1 ID dạng như sau: ca-app-pub-xxxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx

Copy từng ID này để cấu hình trong Unity. Ở Unity, bạn vào menu Window -> Ultimate Mobile -> Edit Settings, bên phải sẽ hiện ra cửa sổ setting của UM, có rất nhiều cấu hình, nhưng bạn chỉ quan tâm đến khung Advertisement, ở đây, có 3 platform chính là iOS, Android, WP8, mỗi platform có 2 banner ID là banner nhỏ và Interstitial (banner full screen)
UserPostedImage
Sau khi đã hoàn tất phần cấu hình, chúng ta tiếp tục đến phần code để hiển thị quảng cáo trong game.

Hiển thị banner nhỏ (trên, dưới màn hình)
Các bạn sử dụng code bên dưới trong script nào khi vừa start game. AdManager sẽ được init và tạo 1 quảng cáo nhỏ hiện phía trên màn hình. Lưu ý, code này chỉ chạy 1 lần lúc start game thôi, không cần gọi đi gọi lại khi chuyển quan scene khác.

Ngoài ra, khi qua một scene nào đó bạn muốn ẩn banner này đi, bạn chỉ cần gọi hàm sau:

Hiển thị banner full screen
Khi nào cần phải hiện banner full screen, bạn chỉ cần gọi 1 function đơn giản bên dưới.

Và đây là kết quả chúng ta đạt được:

UserPostedImage
UserPostedImage
Trên là bài hướng dẫn các bạn gắn admob vào game trong Unity để giúp chúng ta tăng thu nhập, trang trải cuộc sống để theo đuổi niềm đam mê làm game của mình tới cùng. Chúc các bạn thành công!Video chi tiết các bạn nhé

Sửa bởi quản trị viên 16/11/2020 lúc 04:30:31(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Bạn bình luận ngay tại đây
JungJinHyuk  
#2 Đã gửi : 18/09/2014 lúc 03:14:12(UTC)
JungJinHyuk

Danh hiệu: Administration

Nhóm:
Gia nhập: 20-08-2014(UTC)
Bài viết: 60

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Cách 2:
Step 1: Download AdmobUnityPlugin Download
when you extract like below
UserPostedImage
Step 2: Download google admob ads sdk android, follow this Download admod SDK
UserPostedImage
You just need know how to download admob sdk and download admob sdk, no need add for eclipse.

Step 3: Import Plugin To Unity

- select “Assets” -> “Import Package” -> “Custom Package”.

- Select the AdMobUnityPlugin.unitypackage file.

- Import all of the files for the plugins by selecting “Import”. Make sure to check for any conflicts with files.
UserPostedImage
- Drag the AdMobPlugin prefab from the Plugins/AdMobPlugin/ folder into your Unity scene.
UserPostedImage
Ok, don’t care about position of plugin, your ads position will depend on your script<i will explain late>.

Step 4 : Drag GoogleAdMobAdsSDK.jar into Plugins/Android.
UserPostedImage
Step 5: Plugin integrations.

Drag AndroidManifest.xml from plugin library forder into Plugins/Android.
UserPostedImage
And now we need update for AndroidManifest.xml, folow this Replace AndroidManifest.xml by download file: click

Step 6: edit you script.

Open Plugins/AdMobPlugin/AdMobPluginDemoScript.cs and include your ads unit ID.
UserPostedImage
insert your id
UserPostedImage
Now you can build to see your result, you also edit your script with AdMob Unity Plugin API.

==============================================

The plugin provides the following AdMob methods:

1. CreateBannerView

Takes in a publisherId string as well as a constant for the ad size. The
last boolean parameter denotes whether the ad should be shown at the top
or bottom of the screen.

An example call placing the ad at the top of the screen is provided below:

AdMobPlugin.CreateBannerView (“INSERT_YOUR_AD_UNIT_ID_HERE”,
AdMobPlugin.AdSize.Banner,
true);
2. RequestBannerAd

Takes in a testing flag as well as an optional string representing a list
of extras. If you don’t have any extras, you can request a live ad with:

AdMobPlugin.RequestBannerAd(false);

An example call requesting a test ad with some extras is shown below:

string extras = “{\”color_bg\”:\”AAAAFF\”, \”color_text\”:\”FFFFFF\”}”;
AdMobPlugin.RequestBannerAd(true, extras);

NOTE: Make sure to use correctly formed JSON when passing an extras string.

3. HideBannerView

Called after a BannerView has been created. This method can hide the ad from
showing on screen. An example call of this is shown below:

AdMobPlugin.HideBannerView();

4. ShowBannerView

Called after a BannerView has been created, this method can show any ad that
has been hidden. An example call of this is shown below:

AdMobPlugin.ShowBannerView();

This plugin also allows you the option to listen for ad events. The following
events are supported:

public static event Action ReceivedAd;
public static event Action<string> FailedToReceiveAd;
public static event Action ShowingOverlay;
public static event Action DismissedOverlay;
public static event Action LeavingApplication;

Registering for an event can be done using the += operater as is shown below:

// Assume HandleReceivedAd is your function.
AdMobPlugin.ReceivedAd += HandleDidReceiveAd;

Remember to un-register for events when you’re cleaning up your GameObjects.
You can unregister using the -= operator as is shown below:

// Assume HandleReceivedAd is your function.
AdMobPlugin.ReceivedAd -= HandleDidReceiveAd;

Sửa bởi người viết 18/09/2014 lúc 03:20:26(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

JungJinHyuk  
#3 Đã gửi : 29/09/2014 lúc 11:02:36(UTC)
JungJinHyuk

Danh hiệu: Administration

Nhóm:
Gia nhập: 20-08-2014(UTC)
Bài viết: 60

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
ok tớ sẽ sửa lại 1 số bài viết trích tên bạn , còn bài sau ko phải của bạn nhé.thanks đã nhắc.
Bạn bình luận ngay tại đây
Guest  
#4 Đã gửi : 02/10/2014 lúc 11:00:09(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 19-08-2014(UTC)
Bài viết: 46

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
hướng dẫn video:

Download
Guest  
#5 Đã gửi : 23/02/2015 lúc 06:50:02(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 19-08-2014(UTC)
Bài viết: 46

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Originally Posted by: JungJinHyuk Go to Quoted Post
mình trích dẫn Đây là bài viết của bạn minh3d bên unityviet.
==============================================================
Chào các bạn, mục đích lập trình game – lập trình game mobile nói riêng của mỗi người chúng ta, ngoài đam mê chắc hẳn cũng để nuôi sống và tăng thu nhập cho bản thân. Mình đã tìm hiểu và thấy rất nhiều bạn quan tâm tới việc kiếm tiền từ làm game mobile. Một trong những cách tăng thu nhập của bạn từ game, là gắn quảng cáo cho bên thứ 3 trên game của mình.

Admob là gì? Admob là một hệ thống quảng cáo trên mobile – một sản phẩm của Google, nó cho phép các developer tích hợp quảng cáo của các advertiser. Từ đó chúng ta có thể tăng thu nhập khi mỗi user click và cài đặt các quảng cáo đó.

Có rất nhiều cách để tích hợp admob vào game trong Unity, như dùng SDK Admob cho Unity hoặc sử dụng các Asset của Unity có sẵn. Ở bài này, mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng plugin Ultimate Mobile để gắn Admob vào game, 1 lúc cho 3 nền tảng iOS, Android, WP8. Chúng ta không cần phải tìm những bài viết riêng lẻ kiểu như: gắn Admob cho Android trong Unity, gắn Admob cho iOS trong Unity, ….

Ultimate Mobile (viết tắt UM) là plugin như thế nào? Dùng để làm gì? Download ở đâu? Download

Sau khi download package này về, chúng ta sẽ được file Utilmate Mobile 1.1.unitypackage, click double vào file để import vào project Unity hiện tại của chúng ta.
UserPostedImage
Sau đó, các bạn click nút import, đợi một chút để Unity xử lý package. Tiếp theo, UM là một package chứ nhiều package con với những chức năng khác nhau. Ở bài viết này mình chỉ hướng dẫn các bạn tích hợp quảng cáo admob thôi.

Tiếp theo, các bạn phải đăng ký một tài khoản admob tại http://www.google.com.vn/ads/admob/. Sau khi đăng ký tài khoản thành công, các bạn đăng nhập vào, bạn vào Monetize -> Monetize new app để tạo banner quảng cáo. Ở đây, tuỳ hệ điều hành mà game của bạn support để tạo 1 app khác nhau. Trong mỗi app có thể tạo nhiều banner, thường thì mình tạo 2 banner cho 1 app, banner nhỏ và banner full màn hình.
UserPostedImage
UserPostedImage
UserPostedImage
UserPostedImage
Sau khi tạo banner xong, mỗi banner có 1 ID dạng như sau: ca-app-pub-xxxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx

Copy từng ID này để cấu hình trong Unity. Ở Unity, bạn vào menu Window -> Ultimate Mobile -> Edit Settings, bên phải sẽ hiện ra cửa sổ setting của UM, có rất nhiều cấu hình, nhưng bạn chỉ quan tâm đến khung Advertisement, ở đây, có 3 platform chính là iOS, Android, WP8, mỗi platform có 2 banner ID là banner nhỏ và Interstitial (banner full screen)
UserPostedImage
Sau khi đã hoàn tất phần cấu hình, chúng ta tiếp tục đến phần code để hiển thị quảng cáo trong game.

Hiển thị banner nhỏ (trên, dưới màn hình)
Các bạn sử dụng code bên dưới trong script nào khi vừa start game. AdManager sẽ được init và tạo 1 quảng cáo nhỏ hiện phía trên màn hình. Lưu ý, code này chỉ chạy 1 lần lúc start game thôi, không cần gọi đi gọi lại khi chuyển quan scene khác.

Ngoài ra, khi qua một scene nào đó bạn muốn ẩn banner này đi, bạn chỉ cần gọi hàm sau:

Hiển thị banner full screen
Khi nào cần phải hiện banner full screen, bạn chỉ cần gọi 1 function đơn giản bên dưới.

Và đây là kết quả chúng ta đạt được:

UserPostedImage
UserPostedImage
Trên là bài hướng dẫn các bạn gắn admob vào game trong Unity để giúp chúng ta tăng thu nhập, trang trải cuộc sống để theo đuổi niềm đam mê làm game của mình tới cùng. Chúc các bạn thành công!


Bạn bình luận ngay tại đây
vuliemtk72  
#6 Đã gửi : 22/03/2016 lúc 05:53:05(UTC)
vuliemtk72

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 22-03-2016(UTC)
Bài viết: 1
Viet Nam
Đến từ: Ha noi

Ad ơi cho minh xin file Utilmate Mobile 1.1.unitypackage với. Link kia die rồi. Thanks ad nhé :)
admin  
#7 Đã gửi : 22/03/2016 lúc 10:28:25(UTC)
admin

Danh hiệu: Administration

Nhóm:
Gia nhập: 19-08-2014(UTC)
Bài viết: 145

Được cảm ơn: 7 lần trong 6 bài viết
Bạn bình luận ngay tại đây
thietbivesinhads  
#8 Đã gửi : 30/03/2016 lúc 08:31:26(UTC)
thietbivesinhads

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 22-03-2016(UTC)
Bài viết: 5

Bạn chia sẽ giúp mình qua email toibietgi@quanao.info. cảm ơn bạn nhiều
MrNeo8x  
#9 Đã gửi : 27/04/2016 lúc 02:48:30(UTC)
MrNeo8x

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 27-04-2016(UTC)
Bài viết: 1
Đến từ: HA Noi

Originally Posted by: admin Go to Quoted Post


Pass unra là gì ad ơi
Bạn bình luận ngay tại đây
admin  
#10 Đã gửi : 03/05/2016 lúc 09:53:37(UTC)
admin

Danh hiệu: Administration

Nhóm:
Gia nhập: 19-08-2014(UTC)
Bài viết: 145

Được cảm ơn: 7 lần trong 6 bài viết
pass: 3dvietpro bạn nhé
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF 2.1.0 | YAF © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.521 giây.