logo
Khóa học lập trình game server - smartfox - game đa người chơi Học lập trinh game online 3dvietpro Sửa chữa và thiết kế website .net
Welcome Guest! To enable all features please Đăng nhập or Đăng ký.

Thông báo

Icon
Error

2 Trang12>
Tùy chọn
Xem
Xem bài viết cuối Go to first unread
JungJinHyuk  
#1 Đã gửi : 14/09/2014 lúc 02:14:42(UTC)
JungJinHyuk

Danh hiệu: Administration

Nhóm:
Gia nhập: 20-08-2014(UTC)
Bài viết: 60

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Unity vừa chính thức giới thiệu phiên bản mang mã số unity 5 tại trang chủ http://unity3d.com vào ngày 18/3/2014
Sau đây tôi xin điểm qua một số tính năng đáng chú ý trên phiên bản mới nhất của Unity 5 trên trang chủ http://unity3d.com/5
UserPostedImage
1. WebGL một sự cải tiến hoàn hảo, với unity 5 bạn có thể một trò chơi lên bất kỳ Browser hỗ trợ WebGL mà không đòi hỏi 1 plugin
2. New audio system: cải thiện hiệu quả và mạnh hơn, Unity 5 giúp cho các nhà phá triển
có thể chỉnh sửa audio theo ý mình
3. Real-Time Global Illumination
4. Unity Clouddetailed instructions
download bản 64bit: banr5.0b 64 bit
download bản windown 32bit: unity5.0b 32 bit
download bản mac 64bit:mac 64 bit
Thuốc cho (windows x32-64) đã test thành công
link :crack 5.0
Thuốc dùng cho (mac x64,)
link: crack 5.0 macBản unity 2018 crack full: link https://downmienphi...3d-profess....html

Sửa bởi quản trị viên 16/01/2019 lúc 06:19:15(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Bạn bình luận ngay tại đây
Guest  
#2 Đã gửi : 10/12/2014 lúc 07:04:03(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 19-08-2014(UTC)
Bài viết: 46

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Originally Posted by: JungJinHyuk Go to Quoted Post
Unity vừa chính thức giới thiệu phiên bản mang mã số unity 5 tại trang chủ http://unity3d.com vào ngày 18/3/2014
Sau đây tôi xin điểm qua một số tính năng đáng chú ý trên phiên bản mới nhất của Unity 5 trên trang chủ http://unity3d.com/5
UserPostedImage
1. WebGL một sự cải tiến hoàn hảo, với unity 5 bạn có thể một trò chơi lên bất kỳ Browser hỗ trợ WebGL mà không đòi hỏi 1 plugin
2. New audio system: cải thiện hiệu quả và mạnh hơn, Unity 5 giúp cho các nhà phá triển
có thể chỉnh sửa audio theo ý mình
3. Real-Time Global Illumination
4. Unity Cloud

download bản 64bit: banr5.0b 64 bit
download bản windown 32bit: unity5.0b 32 bit
download bản mac 64bit:mac 64 bit
Thuốc cho (windows x32-64) đã test thành công
link :crack 5.0
Thuốc dùng cho (mac x64,)
link: crack 5.0 mac


Guest  
#3 Đã gửi : 23/12/2014 lúc 08:35:28(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 19-08-2014(UTC)
Bài viết: 46

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Originally Posted by: JungJinHyuk Go to Quoted Post
Unity vừa chính thức giới thiệu phiên bản mang mã số unity 5 tại trang chủ http://unity3d.com vào ngày 18/3/2014
Sau đây tôi xin điểm qua một số tính năng đáng chú ý trên phiên bản mới nhất của Unity 5 trên trang chủ http://unity3d.com/5
UserPostedImage
1. WebGL một sự cải tiến hoàn hảo, với unity 5 bạn có thể một trò chơi lên bất kỳ Browser hỗ trợ WebGL mà không đòi hỏi 1 plugin
2. New audio system: cải thiện hiệu quả và mạnh hơn, Unity 5 giúp cho các nhà phá triển
có thể chỉnh sửa audio theo ý mình
3. Real-Time Global Illumination
4. Unity Cloud

download bản 64bit: banr5.0b 64 bit
download bản windown 32bit: unity5.0b 32 bit
download bản mac 64bit:mac 64 bit
Thuốc cho (windows x32-64) đã test thành công
link :crack 5.0
Thuốc dùng cho (mac x64,)
link: crack 5.0 mac


Bạn bình luận ngay tại đây
Guest  
#4 Đã gửi : 27/12/2014 lúc 09:26:40(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 19-08-2014(UTC)
Bài viết: 46

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Originally Posted by: JungJinHyuk Go to Quoted Post
Unity vừa chính thức giới thiệu phiên bản mang mã số unity 5 tại trang chủ http://unity3d.com vào ngày 18/3/2014
Sau đây tôi xin điểm qua một số tính năng đáng chú ý trên phiên bản mới nhất của Unity 5 trên trang chủ http://unity3d.com/5
UserPostedImage
1. WebGL một sự cải tiến hoàn hảo, với unity 5 bạn có thể một trò chơi lên bất kỳ Browser hỗ trợ WebGL mà không đòi hỏi 1 plugin
2. New audio system: cải thiện hiệu quả và mạnh hơn, Unity 5 giúp cho các nhà phá triển
có thể chỉnh sửa audio theo ý mình
3. Real-Time Global Illumination
4. Unity Cloud

download bản 64bit: banr5.0b 64 bit
download bản windown 32bit: unity5.0b 32 bit
download bản mac 64bit:mac 64 bit
Thuốc cho (windows x32-64) đã test thành công
link :crack 5.0
Thuốc dùng cho (mac x64,)
link: crack 5.0 mac


Guest  
#5 Đã gửi : 12/01/2015 lúc 04:39:19(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 19-08-2014(UTC)
Bài viết: 46

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Originally Posted by: JungJinHyuk Go to Quoted Post
Unity vừa chính thức giới thiệu phiên bản mang mã số unity 5 tại trang chủ http://unity3d.com vào ngày 18/3/2014
Sau đây tôi xin điểm qua một số tính năng đáng chú ý trên phiên bản mới nhất của Unity 5 trên trang chủ http://unity3d.com/5
UserPostedImage
1. WebGL một sự cải tiến hoàn hảo, với unity 5 bạn có thể một trò chơi lên bất kỳ Browser hỗ trợ WebGL mà không đòi hỏi 1 plugin
2. New audio system: cải thiện hiệu quả và mạnh hơn, Unity 5 giúp cho các nhà phá triển
có thể chỉnh sửa audio theo ý mình
3. Real-Time Global Illumination
4. Unity Cloud

download bản 64bit: banr5.0b 64 bit
download bản windown 32bit: unity5.0b 32 bit
download bản mac 64bit:mac 64 bit
Thuốc cho (windows x32-64) đã test thành công
link :crack 5.0
Thuốc dùng cho (mac x64,)
link: crack 5.0 mac


Bạn bình luận ngay tại đây
Guest  
#6 Đã gửi : 13/01/2015 lúc 11:03:29(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 19-08-2014(UTC)
Bài viết: 46

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Originally Posted by: JungJinHyuk Go to Quoted Post
Unity vừa chính thức giới thiệu phiên bản mang mã số unity 5 tại trang chủ http://unity3d.com vào ngày 18/3/2014
Sau đây tôi xin điểm qua một số tính năng đáng chú ý trên phiên bản mới nhất của Unity 5 trên trang chủ http://unity3d.com/5
UserPostedImage
1. WebGL một sự cải tiến hoàn hảo, với unity 5 bạn có thể một trò chơi lên bất kỳ Browser hỗ trợ WebGL mà không đòi hỏi 1 plugin
2. New audio system: cải thiện hiệu quả và mạnh hơn, Unity 5 giúp cho các nhà phá triển
có thể chỉnh sửa audio theo ý mình
3. Real-Time Global Illumination
4. Unity Cloud

download bản 64bit: banr5.0b 64 bit
download bản windown 32bit: unity5.0b 32 bit
download bản mac 64bit:mac 64 bit
Thuốc cho (windows x32-64) đã test thành công
link :crack 5.0
Thuốc dùng cho (mac x64,)
link: crack 5.0 mac


Guest  
#7 Đã gửi : 13/01/2015 lúc 11:31:38(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 19-08-2014(UTC)
Bài viết: 46

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Originally Posted by: JungJinHyuk Go to Quoted Post
Unity vừa chính thức giới thiệu phiên bản mang mã số unity 5 tại trang chủ http://unity3d.com vào ngày 18/3/2014
Sau đây tôi xin điểm qua một số tính năng đáng chú ý trên phiên bản mới nhất của Unity 5 trên trang chủ http://unity3d.com/5
UserPostedImage
1. WebGL một sự cải tiến hoàn hảo, với unity 5 bạn có thể một trò chơi lên bất kỳ Browser hỗ trợ WebGL mà không đòi hỏi 1 plugin
2. New audio system: cải thiện hiệu quả và mạnh hơn, Unity 5 giúp cho các nhà phá triển
có thể chỉnh sửa audio theo ý mình
3. Real-Time Global Illumination
4. Unity Cloud

download bản 64bit: banr5.0b 64 bit
download bản windown 32bit: unity5.0b 32 bit
download bản mac 64bit:mac 64 bit
Thuốc cho (windows x32-64) đã test thành công
link :crack 5.0
Thuốc dùng cho (mac x64,)
link: crack 5.0 mac


Bạn bình luận ngay tại đây
Guest  
#8 Đã gửi : 30/01/2015 lúc 12:41:31(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 19-08-2014(UTC)
Bài viết: 46

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Originally Posted by: JungJinHyuk Go to Quoted Post
Unity vừa chính thức giới thiệu phiên bản mang mã số unity 5 tại trang chủ http://unity3d.com vào ngày 18/3/2014
Sau đây tôi xin điểm qua một số tính năng đáng chú ý trên phiên bản mới nhất của Unity 5 trên trang chủ http://unity3d.com/5
UserPostedImage
1. WebGL một sự cải tiến hoàn hảo, với unity 5 bạn có thể một trò chơi lên bất kỳ Browser hỗ trợ WebGL mà không đòi hỏi 1 plugin
2. New audio system: cải thiện hiệu quả và mạnh hơn, Unity 5 giúp cho các nhà phá triển
có thể chỉnh sửa audio theo ý mình
3. Real-Time Global Illumination
4. Unity Cloud

download bản 64bit: banr5.0b 64 bit
download bản windown 32bit: unity5.0b 32 bit
download bản mac 64bit:mac 64 bit
Thuốc cho (windows x32-64) đã test thành công
link :crack 5.0
Thuốc dùng cho (mac x64,)
link: crack 5.0 mac


Guest  
#9 Đã gửi : 01/02/2015 lúc 03:55:26(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 19-08-2014(UTC)
Bài viết: 46

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Originally Posted by: Guest Go to Quoted Post
Originally Posted by: JungJinHyuk Go to Quoted Post
Unity vừa chính thức giới thiệu phiên bản mang mã số unity 5 tại trang chủ http://unity3d.com vào ngày 18/3/2014
Sau đây tôi xin điểm qua một số tính năng đáng chú ý trên phiên bản mới nhất của Unity 5 trên trang chủ http://unity3d.com/5
UserPostedImage
1. WebGL một sự cải tiến hoàn hảo, với unity 5 bạn có thể một trò chơi lên bất kỳ Browser hỗ trợ WebGL mà không đòi hỏi 1 plugin
2. New audio system: cải thiện hiệu quả và mạnh hơn, Unity 5 giúp cho các nhà phá triển
có thể chỉnh sửa audio theo ý mình
3. Real-Time Global Illumination
4. Unity Cloud

download bản 64bit: banr5.0b 64 bit
download bản windown 32bit: unity5.0b 32 bit
download bản mac 64bit:mac 64 bit
Thuốc cho (windows x32-64) đã test thành công
link :crack 5.0
Thuốc dùng cho (mac x64,)
link: crack 5.0 mac
Bạn bình luận ngay tại đây
Guest  
#10 Đã gửi : 05/03/2015 lúc 11:04:51(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 19-08-2014(UTC)
Bài viết: 46

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Originally Posted by: JungJinHyuk Go to Quoted Post
Unity vừa chính thức giới thiệu phiên bản mang mã số unity 5 tại trang chủ http://unity3d.com vào ngày 18/3/2014
Sau đây tôi xin điểm qua một số tính năng đáng chú ý trên phiên bản mới nhất của Unity 5 trên trang chủ http://unity3d.com/5
UserPostedImage
1. WebGL một sự cải tiến hoàn hảo, với unity 5 bạn có thể một trò chơi lên bất kỳ Browser hỗ trợ WebGL mà không đòi hỏi 1 plugin
2. New audio system: cải thiện hiệu quả và mạnh hơn, Unity 5 giúp cho các nhà phá triển
có thể chỉnh sửa audio theo ý mình
3. Real-Time Global Illumination
4. Unity Cloud

download bản 64bit: banr5.0b 64 bit
download bản windown 32bit: unity5.0b 32 bit
download bản mac 64bit:mac 64 bit
Thuốc cho (windows x32-64) đã test thành công
link :crack 5.0
Thuốc dùng cho (mac x64,)
link: crack 5.0 mac


Guest  
#11 Đã gửi : 05/03/2015 lúc 05:16:12(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 19-08-2014(UTC)
Bài viết: 46

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Originally Posted by: JungJinHyuk Go to Quoted Post
Unity vừa chính thức giới thiệu phiên bản mang mã số unity 5 tại trang chủ http://unity3d.com vào ngày 18/3/2014
Sau đây tôi xin điểm qua một số tính năng đáng chú ý trên phiên bản mới nhất của Unity 5 trên trang chủ http://unity3d.com/5
UserPostedImage
1. WebGL một sự cải tiến hoàn hảo, với unity 5 bạn có thể một trò chơi lên bất kỳ Browser hỗ trợ WebGL mà không đòi hỏi 1 plugin
2. New audio system: cải thiện hiệu quả và mạnh hơn, Unity 5 giúp cho các nhà phá triển
có thể chỉnh sửa audio theo ý mình
3. Real-Time Global Illumination
4. Unity Cloud

download bản 64bit: banr5.0b 64 bit
download bản windown 32bit: unity5.0b 32 bit
download bản mac 64bit:mac 64 bit
Thuốc cho (windows x32-64) đã test thành công
link :crack 5.0
Thuốc dùng cho (mac x64,)
link: crack 5.0 mac


Bạn bình luận ngay tại đây
Guest  
#12 Đã gửi : 06/03/2015 lúc 09:59:11(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 19-08-2014(UTC)
Bài viết: 46

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Originally Posted by: JungJinHyuk Go to Quoted Post
Unity vừa chính thức giới thiệu phiên bản mang mã số unity 5 tại trang chủ http://unity3d.com vào ngày 18/3/2014
Sau đây tôi xin điểm qua một số tính năng đáng chú ý trên phiên bản mới nhất của Unity 5 trên trang chủ http://unity3d.com/5
UserPostedImage
1. WebGL một sự cải tiến hoàn hảo, với unity 5 bạn có thể một trò chơi lên bất kỳ Browser hỗ trợ WebGL mà không đòi hỏi 1 plugin
2. New audio system: cải thiện hiệu quả và mạnh hơn, Unity 5 giúp cho các nhà phá triển
có thể chỉnh sửa audio theo ý mình
3. Real-Time Global Illumination
4. Unity Cloud

download bản 64bit: banr5.0b 64 bit
download bản windown 32bit: unity5.0b 32 bit
download bản mac 64bit:mac 64 bit
Thuốc cho (windows x32-64) đã test thành công
link :crack 5.0
Thuốc dùng cho (mac x64,)
link: crack 5.0 mac


Guest  
#13 Đã gửi : 17/03/2015 lúc 05:29:40(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 19-08-2014(UTC)
Bài viết: 46

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Originally Posted by: JungJinHyuk Go to Quoted Post
Unity vừa chính thức giới thiệu phiên bản mang mã số unity 5 tại trang chủ http://unity3d.com vào ngày 18/3/2014
Sau đây tôi xin điểm qua một số tính năng đáng chú ý trên phiên bản mới nhất của Unity 5 trên trang chủ http://unity3d.com/5
UserPostedImage
1. WebGL một sự cải tiến hoàn hảo, với unity 5 bạn có thể một trò chơi lên bất kỳ Browser hỗ trợ WebGL mà không đòi hỏi 1 plugin
2. New audio system: cải thiện hiệu quả và mạnh hơn, Unity 5 giúp cho các nhà phá triển
có thể chỉnh sửa audio theo ý mình
3. Real-Time Global Illumination
4. Unity Cloud

download bản 64bit: banr5.0b 64 bit
download bản windown 32bit: unity5.0b 32 bit
download bản mac 64bit:mac 64 bit
Thuốc cho (windows x32-64) đã test thành công
link :crack 5.0
Thuốc dùng cho (mac x64,)
link: crack 5.0 mac


Bạn bình luận ngay tại đây
Guest  
#14 Đã gửi : 25/03/2015 lúc 08:02:21(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 19-08-2014(UTC)
Bài viết: 46

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Originally Posted by: JungJinHyuk Go to Quoted Post
Unity vừa chính thức giới thiệu phiên bản mang mã số unity 5 tại trang chủ http://unity3d.com vào ngày 18/3/2014
Sau đây tôi xin điểm qua một số tính năng đáng chú ý trên phiên bản mới nhất của Unity 5 trên trang chủ http://unity3d.com/5
UserPostedImage
1. WebGL một sự cải tiến hoàn hảo, với unity 5 bạn có thể một trò chơi lên bất kỳ Browser hỗ trợ WebGL mà không đòi hỏi 1 plugin
2. New audio system: cải thiện hiệu quả và mạnh hơn, Unity 5 giúp cho các nhà phá triển
có thể chỉnh sửa audio theo ý mình
3. Real-Time Global Illumination
4. Unity Cloud

download bản 64bit: banr5.0b 64 bit
download bản windown 32bit: unity5.0b 32 bit
download bản mac 64bit:mac 64 bit
Thuốc cho (windows x32-64) đã test thành công
link :crack 5.0
Thuốc dùng cho (mac x64,)
link: crack 5.0 mac


Guest  
#15 Đã gửi : 25/03/2015 lúc 08:13:46(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 19-08-2014(UTC)
Bài viết: 46

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Originally Posted by: JungJinHyuk Go to Quoted Post
Unity vừa chính thức giới thiệu phiên bản mang mã số unity 5 tại trang chủ http://unity3d.com vào ngày 18/3/2014
Sau đây tôi xin điểm qua một số tính năng đáng chú ý trên phiên bản mới nhất của Unity 5 trên trang chủ http://unity3d.com/5
UserPostedImage
1. WebGL một sự cải tiến hoàn hảo, với unity 5 bạn có thể một trò chơi lên bất kỳ Browser hỗ trợ WebGL mà không đòi hỏi 1 plugin
2. New audio system: cải thiện hiệu quả và mạnh hơn, Unity 5 giúp cho các nhà phá triển
có thể chỉnh sửa audio theo ý mình
3. Real-Time Global Illumination
4. Unity Cloud

download bản 64bit: banr5.0b 64 bit
download bản windown 32bit: unity5.0b 32 bit
download bản mac 64bit:mac 64 bit
Thuốc cho (windows x32-64) đã test thành công
link :crack 5.0
Thuốc dùng cho (mac x64,)
link: crack 5.0 mac


Bạn bình luận ngay tại đây
Guest  
#16 Đã gửi : 28/03/2015 lúc 12:33:46(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 19-08-2014(UTC)
Bài viết: 46

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Originally Posted by: JungJinHyuk Go to Quoted Post
Unity vừa chính thức giới thiệu phiên bản mang mã số unity 5 tại trang chủ http://unity3d.com vào ngày 18/3/2014
Sau đây tôi xin điểm qua một số tính năng đáng chú ý trên phiên bản mới nhất của Unity 5 trên trang chủ http://unity3d.com/5
UserPostedImage
1. WebGL một sự cải tiến hoàn hảo, với unity 5 bạn có thể một trò chơi lên bất kỳ Browser hỗ trợ WebGL mà không đòi hỏi 1 plugin
2. New audio system: cải thiện hiệu quả và mạnh hơn, Unity 5 giúp cho các nhà phá triển
có thể chỉnh sửa audio theo ý mình
3. Real-Time Global Illumination
4. Unity Cloud

download bản 64bit: banr5.0b 64 bit
download bản windown 32bit: unity5.0b 32 bit
download bản mac 64bit:mac 64 bit
Thuốc cho (windows x32-64) đã test thành công
link :crack 5.0
Thuốc dùng cho (mac x64,)
link: crack 5.0 mac


Guest  
#17 Đã gửi : 09/04/2015 lúc 09:13:25(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 19-08-2014(UTC)
Bài viết: 46

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Originally Posted by: JungJinHyuk Go to Quoted Post
Unity vừa chính thức giới thiệu phiên bản mang mã số unity 5 tại trang chủ http://unity3d.com vào ngày 18/3/2014
Sau đây tôi xin điểm qua một số tính năng đáng chú ý trên phiên bản mới nhất của Unity 5 trên trang chủ http://unity3d.com/5
UserPostedImage
1. WebGL một sự cải tiến hoàn hảo, với unity 5 bạn có thể một trò chơi lên bất kỳ Browser hỗ trợ WebGL mà không đòi hỏi 1 plugin
2. New audio system: cải thiện hiệu quả và mạnh hơn, Unity 5 giúp cho các nhà phá triển
có thể chỉnh sửa audio theo ý mình
3. Real-Time Global Illumination
4. Unity Cloud

download bản 64bit: banr5.0b 64 bit
download bản windown 32bit: unity5.0b 32 bit
download bản mac 64bit:mac 64 bit
Thuốc cho (windows x32-64) đã test thành công
link :crack 5.0
Thuốc dùng cho (mac x64,)
link: crack 5.0 mac


Bạn bình luận ngay tại đây
toilaai19923  
#18 Đã gửi : 17/04/2015 lúc 04:28:49(UTC)
toilaai19923

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 17-04-2015(UTC)
Bài viết: 1

bài viết hay quá, bạn có FB ko để có thể dễ trao đổi hơn :D
Guest  
#19 Đã gửi : 23/04/2015 lúc 11:11:51(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 19-08-2014(UTC)
Bài viết: 46

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Originally Posted by: JungJinHyuk Go to Quoted Post
Unity vừa chính thức giới thiệu phiên bản mang mã số unity 5 tại trang chủ http://unity3d.com vào ngày 18/3/2014
Sau đây tôi xin điểm qua một số tính năng đáng chú ý trên phiên bản mới nhất của Unity 5 trên trang chủ http://unity3d.com/5
UserPostedImage
1. WebGL một sự cải tiến hoàn hảo, với unity 5 bạn có thể một trò chơi lên bất kỳ Browser hỗ trợ WebGL mà không đòi hỏi 1 plugin
2. New audio system: cải thiện hiệu quả và mạnh hơn, Unity 5 giúp cho các nhà phá triển
có thể chỉnh sửa audio theo ý mình
3. Real-Time Global Illumination
4. Unity Cloud

download bản 64bit: banr5.0b 64 bit
download bản windown 32bit: unity5.0b 32 bit
download bản mac 64bit:mac 64 bit
Thuốc cho (windows x32-64) đã test thành công
link :crack 5.0
Thuốc dùng cho (mac x64,)
link: crack 5.0 mac


Bạn bình luận ngay tại đây
foxy  
#20 Đã gửi : 12/07/2016 lúc 03:22:46(UTC)
foxy

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 12-07-2016(UTC)
Bài viết: 2
Viet Nam
Đến từ: vietnam

Bản crack Mac của bạn là 5.0 . Bạn có crack cho Unity 5.1 trở lên, chạy MacOS ko?
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
2 Trang12>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF 2.1.0 | YAF © 2003-2021, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.369 giây.


close(x)
Khóa học lập trình game online - học làm game />